Üdülni vágyók figyelem!

TÁJÉKOZTATUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT,

hogy 2022. évre a BRDSZ üdülőibe az új térítési díjak szerint 

2021. 10. 26.  00  órától lehet foglalni!

KEDVES KOLLÉGÁK! ÉRDEKLŐDŐK! PIHENNI VÁGYÓK!

 

 Megjelent a BRDSZ 2022. évre szóló ÜDÜLÉSI SZABÁLYZATA, benne a 2022. évre szóló ÜDÜLÉSI TÉRÍTÉSÍ DÍJAKKAL.

 
KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A SAJÁT ÉRDEKÉBEN TANULMÁNYOZZA ÁT!
 

Mesemúzeummá degradálástól tartanak a Nemzeti Múzeumban L. Simon László beiktatása után
A múzeumnak tudományosan cáfolt legendákat is be kell mutatnia, ha a nemzeti identitást ezek építik – mondta beiktatási beszédében L. Simon László
fideszes országgyűlési képviselő és kultúrpolitikus, a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója. Az augusztus elsejével kinevezett L. Simon azután mondta el
múzeumvezetői ars poeticáját a hét elején, hogy Kásler Miklós minisztertől egy pirogránit Aba Sámuelt kapott ajándékba. Munkatársai attól tartanak, hogy a
Nemzeti Múzeum ezzel tudományos intézmény helyett a mesemúzeum irányába mozdul el.
Forrás: Telex

Tisztelt Tagok!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a nem önálló tevékenységből származó bevétel adóalapja csökkenthető.

Bővebben...

A kormányzati létszámgazdálkodás új rendjének megvalósításával összefüggő létszámcsökkentési intézkedés alapján, az újbóli munkába lépés elősegítése érdekében az alábbi szolgáltatási csomag került kialakításra.

Bővebben

Élet- és balesetbiztosítás belügyi munkavállalók részére

A Generali ajánlata itt olvasható.

 

Tudjon meg többet a Benefit Barcode rendszerről!

Az Ér­tel­mi­sé­gi Szak­szer­ve­ze­ti Tö­mö­rü­lés és a Du­ra Stú­dió Kft. meg­hir­de­ti a Du­ra Lász­ló dip­lo­ma­mun­ka pá­lyá­zat 2019-et.