KEDVES KOLLÉGÁK - ÉRDEKLŐDŐK!

 

 A BRDSZ ELNÖKSÉGE OKTÓBER 26 -TÓL A JÁRVÁNYHELYZETRE TEKINTETTEL ELRENDELTE A KÖZPONTI IRODA MUNKAVÁLLALÓI  RÉSZÉRE A HOME OFFICE- ban TÖRTÉNŐ MUNKA VÉGZÉST.

MINDENKI ELÉRHETŐ AZ ISMERT TELEFONSZÁMOKON VAGY A brdsz@brdsz.hu email címen.

174 év után nem lehet többé táviratot feladni Magyarországon
A Magyar Posta 2021. április 30-tól kivezeti a portfóliójából a belföldi távirat és Posta-Világfax szolgáltatásokat, miután az
elmúlt évtizedben jelentősen csökkent rá az igény – közölte a Magyar Posta.
Forrás: Index

A három nagy egyház levélben kérte Pintér Sándort, hogy a pedagógusok mellett a lelkészeket is oltsák be
Forrás: 24.hu

A tizenkét táblás törvények

A nyugati jogrendszerek ősi alapja a tizenkét táblás törvények. Nem véletlen, hogy ez a jelenkori jogászképzésben is megjelenik,
illetve több modernkori alkotmány megalkotásánál, így például az Egyesült Államok alkotmányának összeállításánál is hivatkozási alap volt.
Forrás: ado.hu

Mi köze a nyúlnak a húsvéthoz?
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek ünnepe" (sollemnitas sollemnitatum).
Idén húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt április 4-én és 5-én ünneplik a nyugati keresztény egyházak.
Forrás: Index

Tisztelt Tagok!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a nem önálló tevékenységből származó bevétel adóalapja csökkenthető.

Bővebben...

A kormányzati létszámgazdálkodás új rendjének megvalósításával összefüggő létszámcsökkentési intézkedés alapján, az újbóli munkába lépés elősegítése érdekében az alábbi szolgáltatási csomag került kialakításra.

Bővebben

 

Tudjon meg többet a Benefit Barcode rendszerről!

Az Ér­tel­mi­sé­gi Szak­szer­ve­ze­ti Tö­mö­rü­lés és a Du­ra Stú­dió Kft. meg­hir­de­ti a Du­ra Lász­ló dip­lo­ma­mun­ka pá­lyá­zat 2019-et.